Упутство за подношење радова

Важне информације

Пријава тема са кратким резимеом (до 250 ријечи): до 15. маја 2022. године
Обавјештење о прихватању теме: до 16. јун 2022. године
Достављање завршених радова: до 31. децембра 2022. године
Језици скупа: српски, руски и енглески језик

Правила и услови за пријаву теме са кратким резимеом:
1. Једна особа може бити аутор или коаутор највише два рада.
2. Рад који се пријављује не смије бити претходно објављен (у штампаном или електронском облику) или представљен на другом скупу прије одржавања научног скупа „УЛОГА И ЗНАЧАЈ СРПСКОГ САРАЈЕВА У СТВАРАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“.
3. Универзитет у Источном Сарајеву има дозволу да објави резиме радова у штампаном и/или електронском формату.
4. Аутор који пријављује рад је одговоран за типографске или граматичке грешке, укључујући и имена аутора и институција.
5. Пријава радова се врши електронским путем на интернет страници научног скупа (у наставку).
6. Организатор сноси трошкове смјештаја и исхране учесника (у случају коауторства организатор сноси трошкове само за аутора који излаже рад).

Упутство за достављање завршених радова [PDF]

ПРИЈАВА РАДА