Научни одбор научног скупа

УЛОГА И ЗНАЧАЈ СРПСКОГ САРАЈЕВА У СТВАРАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Академик Војислав Максимовић;
2. Академик Алекса Буха;
3. Академик Љубодраг Димић;
4. Академик Јелена Гускова;
5. Академик Ранко Поповић;
6. Академик Мирко Шошић.